pozadi 2
FILINGER FILINGER FILINGER FILINGER FILINGER

FILINGER a.s. - reklama pro časopis Konstrukce 2005

Reference o firmě a jejich významných stavbách v daném roce najdete v základní nabídce: HISTORIE FIRMY.


maskot firmy

Maskot firmyGet the Flash Player to see this slideshow.

Srovnání | Výhody | Normy | Certifikace | Sortiment | Reference

Po celém světě uznávaná jako nejlepší metoda
mechanického spojování výztuh

U soustavy LENTON společnosti ERICO se jedná o šroubované spojky, které s pomocí kónického závitu vytvářejí tvarově odolná spojení a tím zajišťují kontinuitu a strukturní integritu vyztužených betonových konstrukcí. Tyče spojené podle principu LENTON fungují jako bezstykové výztuhy a poskytují plnou nosnost vzhledem k tahu, tlaku a inverzi napětí.

Vlastnosti kónického závitu
Zvláštní kónický závit LENTON se seřizuje sám a zaručuje nekomplikovanou stavbu, spolehlivou nosnost a trvanlivost, stejně jako plný přenos zatížení s nejtenčími a nejkratšími spojkami, jaké je si možno představit.


Vlastnosti a přednosti

Konstrukční výhody

 • Nedochází ke zmenšení příčného průřezu tyčí.
 • Malý průměr spojky znamená, že pro výztužné tyče může být použita pouze tenká
  betonová krycí vrstva a tím se řeší problém s příliš velkou hustotou výztuže.
 • Krátké délky spojů a štíhlá konstrukce spojky zajišťují rovnoměrnou tuhost konstrukce.
 • Pevnost spoje nezávisí na geometrii oceli.
 • Jedinečný kónický závit nepotřebuje žádné kontramatky a poskytuje tvarově stálé spoje
  bez prokluzu.
 • Pomocí spojek LENTON a kombinace různých průměrů tyčí.

Výhody při montáži
- Potřebuje pouze asi čtyři otáčky pro zašroubování.
- Zabraňuje zkřížení při zašroubování.
- Rychlá instalace: nejsou potřeba žádné zvláštní nástroje ani odborné znalosti
                                   není třeba připojení na síť
                                   jednoduchá, rychlá kontrola spoje
                                   méně pracovního času jeřábu
                                   snadno použitelný závitořez je zpravidla používán v dílně
                                   protože většina práce probíhá v dílně, zrychluje se tím plán výstavby


Nabízí kontinuitu při příznivých konstrukčních nákladech

Se spojkami LENTON se zlepšuje poměr oceli a betonu, protože počet výztuží, které jsou potřebné v oblasti spoje jedné podpěry, je snížen na polovinu. V oblasti spoje přesahem bývá často maximální stupeň vyztužení překročen. U mechanických spojů mohou být použity tyče z betonářské oceli o větším průměru v menší podpěře, výsledkem je dobře vyvážená konstrukce.

Se systémem šroubovaných spojek LENTON můžete konstruovat podpěry s menším průřezem: Tím získáte podlahovou plochu a současně snižujete náklady na bednění.
Za účelem další úspory nákladů můžete určit velikost bednění.
Dále jsou spojky LENTON výborně vhodné pro další rozšíření v budoucnosti.


Spoj s přesahem
dodatečná ocel
v oblasti přesahuŠroubovaná spojka
vyvážený poměr mezi ocelí a betonem

LENTON
– systém pro mechanické spojování betonářské oceli nabízí:

 • Lepší možnosti při plánování
  a konstrukci projektů
 • Kontinuitu a integritu konstrukce
 • Vyhovuje mezinárodním normám
 • Snadnou montáž
 • Četné nákladové výhody
 • Hospodárný projekt

Úvahy o korozi

Tloušťka ocelových dílů se zmenšuje rezavěním. To způsobuje odlupování a trhliny v betonovém krytu. Protože spoje s přesahem závisejí na spojení betonu
a oceli, vede ztráta pevnosti způsobená rzí k selhání spoje přesahem. U spojek LENTON zůstává integrita struktury i v případě příliš malého zakrytí betonem, protože mechanické spojky se chovají jako průchozí tyče z betonářské oceli.

Spoje přesahem přenášejí zatížení přes beton a mohou při nedostatečném spojení s betonem selhat. Spojky LENTON naproti tomu působí jako průchozí výztuhy, nezávisle na přítomnosti nebo kvalitě betonu.

Kontinuita v plánování projektů

Se spojkami LENTON se vyhnete příčným výztuhám v oblasti spoje, které jsou potřebné při spojování přesahem. Systém může být sestaven během sekund a nevyžaduje žádné odborné znalosti ani složité stroje. Poměr užitku a nákladů je se systémem LENTON často podstatně lepší než u obvyklých spojů přesahem.

Vezmete-li do úvahy četné výhody systému se šroubovanými spojkami,
náklady se ukazují menší, než byly očekávány !

 • Nejrychlejší metoda pro spojení betonářské oceli na tupo
 • Bez zdržení při stavbě, protože odpadají problémy způsobené nahromaděním výztuže
 • Zrychlená příprava stavebních plánů
 • Zvýšená bezpečnost na staveništi
 • Díky zvýšené trvanlivosti se vyvarujete případných zvýšených nákladů na opravy během životnosti stavby

Systém mechanických spojek LENTON - použití


Nosník
spoje s přesahem vyžadují víc výztuže
v oblasti spoje


Podpěra
Spoje s přesahem vedou
k nedostatkům v betonu


Podpěra - nosník


Redukční spojky


Stěna - strop
Koncové kotvení LENTON, ideální pro spojení mezi stěnami a stropy


Budoucí rozšíření


Výhradní zastoupení pro Českou republiku
firma FILINGER a.s.

http://www.nemetschek.cz
Projektování se spojkami LENTON nyní
také v programu Nemetschek Allplan 2006

FILINGER - paticka