pozadi 2
FILINGER FILINGER FILINGER FILINGER FILINGER

FILINGER a.s. - reklama pro časopis Konstrukce 2005

Reference o firmě a jejich významných stavbách v daném roce najdete v základní nabídce: HISTORIE FIRMY.


maskot firmy

Maskot firmyGet the Flash Player to see this slideshow.

Srovnání | Výhody | Normy | Certifikace | Sortiment | Reference

Mezinárodní normy

Spolehlivá kvalita a pevnost

Spojky LENTON jsou vyráběny z velmi pevné, kvalitní oceli. Všechna projektová a výrobní zařízení společnosti jsou certifikována podle ISO 9001.

Spojky LENTON jsou dimenzovány pro jmenovité hodnoty tahu až do 550 MPa a hodnoty pevnosti v tahu až 750 MPa.

Pevnost v tahu* > 95 % fu
Pevnost v tlaku* > 95 % fu
Tažnost+ > 20 % fy CE
Nelineární protažení (skluz) < 0,1 mm š 0,7 fy
- chování za únavy splňuje ENV1992-2: 1996
- 5% to 90% fy, 100 n, žádné selhání
Únavová pevnost- až 172 MPa, 10.000 n, žádné selhání
- 138 MPa až 20 fy, 12n, žádné selhání
fy - jmenovitá mez průtažnosti           CE - protažení           fu - skutečná maximální pevnost tyče
* - výsledky vycházejí z testů při typickém zatížení z evropské výroby, podle normy ENV10080 Gr 500
+ - více než 5% protažení se spojkou A12
Úplná spojení pomocí šroubovaných spojek LENTON překonávají požadavky mezinárodních norem, včetně AC1318, AS3600, BS8110, DIN1045, MS146 na šroubované spojky při plném zatížení v tahu.

Dlouhodobá odolnost

Mechanické spojky LENTON jsou dimenzovány pro stále přísnější stavební předpisy ve Spojených státech, zvláště se zřetelem na stavební metody na ochranu proti vlivům zemětřesení, protože překračují dnešní předpisy a budou vyhovovat požadavkům i v budoucnosti. Systém LENTON pro vyztužení betonových konstrukcí je koncipován tak, aby poskytoval vysokou bezpečnost i při výbuchu, zemětřesení i jiných přírodních událostech.


Mechanická spojení LENTON vyhovují požadavkům
všech důležitých mezinárodních norem

 

Austrálie

AS3600

 

Belgie

ATG 95 / 2968

 

Brazílie

ABNT - NBR 8548 - AGO 184

 

Čína

GB 1499-91

 

Francie

NF A 35-020-1

 

Chile

NCH 204

 

Japonsko

JIS G3112

 

Kanada

CAN3-N287.2
CAN3-N287.3

 

Malajsie

MS146

 

Německo

DIN 1045

 

Nizozemí

BRL 0504

 

Norsko

NS 3437

 

Velká Británie

BS 8110

 

Rakousko

Önorm B4700

 

Spojené státy

ACI - ACI 318-1995, ACI 349, ACI 359
BOCA, CABO, SBCCI, UBC 1997

FILINGER - paticka