Hlavička

Sponzoring: Filinger - Cup

FILINGER a.s. navazuje na trend vytýčený před lety firmou FILINGER - Výroba betonářské armatury, která se rozhodla směřovat své reklamní i dárcovské aktivity tak, aby působily osvětově a aby pomáhaly zlepšovat kvalitu života společnosti a zejména kvalitu mezilidských vztahů.

* V roce 1997 vytvořila firma FILINGER vzorový projekt nazvaný:

"Kulturou a sportem proti kriminalitě, kulturou a sportem proti drogám..."

* Projekt vznikl z iniciativy manželů Zbyňka a Martiny Filingerových. Jeho cílem bylo poukázat na nezastupitelný význam neziskových organizací zabývajících se prací s dětmi a mládeží. Podrobnější informace o dění v rámci jednotlivých ročníků projektu přinášejí následující stránky:

1. ročník (1997)

2. ročník (1998)

3. ročník (1999)