fotografie lze prohlížet tlačítky: <- vlevo, vpravo -> nebo: p - předchozí, n - další, c, x - zavřít

Spojitý rámový most na pražském silničním okruhu má komorovou spřaženou ocelobetonovou nosnou konstrukcí. Železobetonová deska mostovky má přísadu polypropylenových vláken a hlavní podélnou betonářskou výztuž stykovanou kónickými šroubovými spojkami.

Principy technologického řešení: Deska z betonu C35/45 XF1 má šířku 33,6 až 35,425 m, minimální tloušťku na koncích konzol 0,22 m, 0,62 m u krajních podéiníků, 0,55 m u stěn a 0,32 m v polích. Tyče GEWI jsou zabetonovány v desce, cca ve střední rovině, a na nich je uložena hlavní podélná betonářská výztuž v místech záporných momentů nosníku. Tato výztuž průměrů 32 a 28 mm je stykována kónickými šroubovými spojkami Lenton, Standard Couplers - A12 a Transition Couplers - A12 (od firmy Filinger, a. s., výrobce Erico Holland). Ostatní betonářská výztuž v desce je v běžném uspořádání, pro omezení rozvoje trhlin je o maximálním průměru 20 mm (obr. 7a, b, c).

02, května, 2010 #gallery 01
1
02, května, 2010 #gallery 02
2
02, května, 2010 #gallery 03
3
02, května, 2010 #gallery 04
4
02, května, 2010 #gallery 05
5
02, května, 2010 #gallery 06
6
02, května, 2010 #gallery 07
7
02, května, 2010 #gallery 08
8