Hlavička

CUT FORM 32
stříhací a ohýbací zařízení tyčové oceli

*   Automatické zařízení s elektronickým programováním ke střihu a ohybu tyčové oceli do železobetonu (patentováno).

zvětšit     zvětšit


*   Inovační pojetí tohoto nového zařízení spočívá v tom, že stroj umožní dokončit pracovní cyklus ( střih a ohyb s automatickým výpočtem celkové nutné délky vzhledem k průměru tyče a ohýbacího čepu) na jediném stroji bez kompromisní manipulace materiálem z jedné pracovní stanice na druhou. Většinou tento způsob výše zmiňovaného zpracování vyžaduje v případě klasického řešení cykly střihu a ohybu na dvou odlišných typech strojů ( stříhací stůl a ohýbačka ). Vzhledem k tomu, že stříhací stůl normálně pracuje dle optimalizačního programu, ve kterém jsou rovné tyče a ty, které jdou následně k ohybu, ustřiženy společně, je nutné počítat s prostředním skladovacím prostorem. V této mezistupní stanici musí být rovné tyče ustřiženy na míru a odděleny od těch, které budou poslány na ohýbací stoly. Je tedy předpokládán pohyb materiálem, což je pro armovnu vždy zatěžující a cena je jen velmi obtížně vyčíslitelná. Dalším problémem je synchronizace výrobních kapacit stříhacího stolu a ohybu, takže organizace správného toku materiálu a jeho třídění jsou velmi náročné.

zvětšit     zvětšit


*   Všechny tyto nevýhody jsou odstraněny strojním zařízením CUT - FORM 32. Zařízení, které vždy pracuje s optimalizačním programem, provede ihned ohýbací cyklus na k tomu předpokládaných tyčích, což znamená okamžité dodání hotového výrobku s jeho neprodleným uložením v nakládací oblasti haly. 

zvětšit     zvětšit

*   HLAVNÍ TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kapacita střihu : od 8 do 32 mm s maximální pevností v tahu do 700 N / mm˛.
Kapacita ohybu : od 10 do 32 mm s maximální pevností v tahu do 700 N / mm˛.

Počet tyčí na cyklus :
 - 4 tyče průměru 8, 10, 12, 14 mm
 - 3 tyče průměru 16 mm
 - 2 tyče průměru 20 mm
 - 1 tyč průměru 25, 32 mm

Maximální průměr ohýbacího čepu:: 250 mm 

    

    

    

    


*   STANDARDNÍ TECHNICKÁ VÝBAVA
    
Sklad svazků je tvořen šesti mobilními přihrádkami na kolejnici k uložení svazků tyčí, které budou zpracovávány. Kapacita každé přihrádky na tyče je 2500 Kg a délka tyčí je 20 m.
     Hydraulický nůž je uložen na levé straně stroje a jeho možnosti jsou uvedeny ve výše jmenovaných technických vlastnostech. 
     Mobilní čelist (patentováno) je poháněna hydraulicky a elektronicky kontrolována. Tato jednotka, která je také charakteristickou částí stroje, umožní vyjmutí tyčí přímo ze svazku e jejich pohyb na ohýbači v automatické posloupnosti k provedení naprogramovaného pracovního cyklu. Během ohýbacího cyklu není nutný žádný zákrok ze strany operátora, takže stroj pracuje za bezpečných podmínek právě pro obsluhující personál. Pohyb hydraulických kleští je kontrolován prostřednictvím řízených proporčních ventilů, což zaručuje maximální přesnost stříhaných rozměrů a délek stran. 
     Ohýbací trn nové patentované koncepce umožní provedení ohybů po směru a proti směru bez nutnosti otáčet zpracovávaným tvarem. Ohýbací čepy jsou složeny do jediného prvku, který obsahuje centrální čep a boční čep, mohou být vyměněny bez potřeby jakéhokoliv typu nářadí. Tato skutečnost dovolí velkou redukci ztraceného času, když se přechází ze zpracování jednoho průměru tyče na jiný průměr také proto, že stroj má pouze jeden ohýbací trn. Zavedení zvláštního tvaru ohýbacích čepů vyloučí otáčení tyče během ohýbací fáze. 
     Evakuační opatření, které umožní automatické vyložení tvaru nebo ustřižené tyče na míru na konci pracovního cyklu do naprogramované polohy bez jakéhokoliv ručního zákroku ze strany operátora. 
     Ovládací panel je tvořen průmyslovým počítačem, který řídí všechny údaje k programování a funkčnosti stroje, např.: 
- programovat jakýkoliv tvar, který má maximálně 28 stran a 27 úhlů. 
- uložit veškeré tvary pro rychlé programování vložením pouze délek stran. 
- tvorba nových tvarů za použití funkčních tlačítek s okamžitým zobrazením ve stupnici
- zobrazená simulace naprogramovaného cyklu za účelem ověření jeho proveditelnosti.