Hlavička

"Kulturou a sportem proti kriminalitě, kulturou a sportem proti drogám..."

* Projekt odstartovala tisková konference na téma "DĚTI - NÁVYKOVÉ LÁTKY - KRIMINALITA - PREVENCE", která se konala v Domě kultury v Liberci a na níž vystoupili se svými příspěvky k dané problematice např. nynější poslankyně Parlamentu ČR PaedDr. Marie Machatá, komisař Mjr. Libor Nekvinda z okresního ředitelství Policie ČR v Liberci, Mgr. Jiří Broža z krizového protidrogového centra Locus L, zástupce starosty města Jablonce n.N. pro věci ekonomické Ing. Radovan Louda, tajemník Městského úřadu v Semilech a další.

* Současně byla vyhlášena výtvarná a literární soutěž na téma "Kouření ničí zdraví a mezilidské vztahy" určená žákům základních škol okresů Liberec, Jablonec n.N. a Semily. (Obsáhlejší materiály čerpající ze soutěžních prací se objevily např. v časopise Jizerské a Lužické hory, ve školních časopisech Čtení pod lavici, Zvonění proti kouření, v Blesku, Haló novinách. Nadace KLÍČEK zaměřená na pomoc rodičům dětských onkologických pacientů připravuje vydání dvou brožurek s úryvky prací pod názvem Dárek pro maminku - kuřačku a Dárek pro tatínka - kuřáka.)

[Obrázek - Výtvarná práce]

* V září proběhly ve všech třech okresních městech výstavy vybraných prací. Slavnostní vernisáže spojené s předáním cen se uskutečnily

  6. září v Klubu Golf v Semilech,
13. září v Domě kultury v Liberci,
20. září v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci n. N.

Úvodní projev přednesl na všech třech vernisážích místopředseda Senátu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, dalšími hosty byli v Semilech starostka města Ing. Jaroslava Kodejšová, v Liberci poradce prezidenta republiky PhDr. Jan Šolc, v Jablonci n.N. zástupce starosty Ing. Radovan Louda.

* Vyvrcholením projektu se stala první celodenní přehlídka možností účelného využívání volného času dětí a mládeže

KULTUROU A SPORTEM PROTI KRIMINALITĚ,
KULTUROU A SPORTEM PROTI DROGÁM...

která probíhala v sobotu 13. září v prostorách celého Domu kultury v Liberci. Poprvé měli návštěvníci možnost seznámit se na jednom místě s celou řadou sportovních oddílů, kroužků, klubů a souborů.

[Obrázek - Ukázka šermu]

Svou činnost předvedl Oddíl skoků na trampolíně TJ Lokomotiva Liberec, který byl zároveň pořadatelem souběžně probíhajícího Mistrovství ČR družstev ve skocích na trampolíně, Floorball Club Liberec, Oddíl sportovního šermu TJ Lokomotiva Liberec, Skupina historického šermu Benedikt, oddíl stolního tenisu, oddíl bojových sportů ZANCHIN BUDOKAN Liberec, 7. přístav vodních skautů, soubor dobové hudby ŽÁCI, pěvecký soubor ZPÍVAJÍCÍ BLECHY z Vratislavic, ZŠ s počítačovým zaměřením VRCHLICKÉHO.

[Obrázek - Zpívající blechy]

* Celoroční projekt uzavíral odborný seminář pro zástupce neziskových organizací nazvaný

SPONZORING - SOUČÁST FIREMNÍ KULTURY
SPONZORING - VÝHODNÁ SOUČÁST PROPAGACE

který se zabýval etickými, ekonomickými a daňovými aspekty sponzoringu. Přednášejícími byli specialisté na problematiku neziskového sektoru člen Kolegia pro neziskový sektor Komory daňových poradců ČR Ing. Jaromír Adamec, advokáti JUDr. Jaroslav Belda a JUDr. Fedor Chomča a poradce pro firemní kulturu Dája Spalková.